MIHA REMEC

Deločastje

Včasih, mnogi še pomnijo tiste socialistične čase, so delavci na prvomajskih shodih nosili table z napisom: Delu čast in oblast! Danes, v totalnem kapitalizmu, v katerega smo zabredli, delo nima več ne časti in ne oblasti.

Avtomatizacija, namesto da bi osvobodila delavce težaškega dela, jim na eni strani delo odjeda, na drugi pa brezobzirni kapitalisti v nerazvitem svetu kot sužnje izkoriščajo delovno silo, med katero so celo otroci. Oblast, pa naj bo taka ali drugačna, je posredno ali neposredno v rokah kapitalističnih internacionalnih združb, ki so jim pravice delavcev zadnja skrb in v slepem pohlepu uničujejo človeštvo in planet.

Je čas za internacionalno vstajo v suženjstvu zakletih za povrnitev deločastja?