MIHA REMEC

Blagor ubogim …

Novoizvoljeni papež Frančišek I. je pokazal izredno osebno skromnost, ki ni pogosta vrlina visokih cerkvenih dostojanstvenikov. Kakor da bi sledil Jezusovem svetopisemskem Govoru na gori, v katerem med osmimi blagri na prvem mestu obljublja ljudem nebeško kraljestvo ubogim …

Blagor nebes si bodo nadalje zaslužili ljudje krotki, žalostni, lačni in žejni pravice, usmiljeni, čisti v srcu, tisti, ki delajo mir, ter tisti, ki so preganjani zaradi pravičnosti in vere. V teh blagrih je strnjeno vse ker bo človeku po smrti od boga poplačano.

Srednjeveški puščavnik Frančišek Asiški, katerega ime si je novi papež privzel, je razdal vse svoje bogastvo in živel kot revež. Očitno novi poglavar vesoljne rimskokatoliške cerkve, cerkve, ki se koplje v zlatu in v stoletjih nabranem imetju, s svojo osebno skromnostjo ne bo bistveno spremenil. Ostala bo ena najmočnejših gospodarskih in finančnih »korporacij« na svetu. Kljub svoji dobrodelnosti, ki izvira iz žepov vernikov in po državnih davkih tudi nevernih ljudi, bo svoje bogastvo še naprej obračala in se vpletala v posvetne zadeve. Revežem pa bo obljubljala nebeško poplačilo.

Po vsej verjetnosti je veliko bolj kot Vatikan radodaren sodobni »Frančišek Asiški«, računalniški multimilijonar Bill Gates, ki se je odločil podariti v dobrodelne namene 95 odstotkov svojega bogastva.