Zamolčani stihi

PESMI, Ekslibris, Grosuplje, 2011

Pred ljubiteljem poezije se razodeva pesniška zbirka z naslovom Zamolčani stihi, ki na svojih straneh razgrinja enainštirideset pesmi. Avtor jih razvršča v tri različno dolge in vsebinsko naravnane sklope; to so Ljubezni jadi, Prigodnice in Okrogle viže.


Pesniška zbirka Zamolčani stihi zaobjema razvejanost mislim in čustvovanj. Dotika se vsemogočega ljubezenskega čustva, ki ga lirski subjekt podarja ljubljeni in svojemu rodnemu kraju. V svojem popotovanju skozi življenje se dotika ljubezni in se ji vedno znova oddaljuje, kakor narava, s katero se zlije v jutro in potihne v objemu noči. Sredi valujočega se razpoloženja, ki preveva pesniško zbirko, stoji človek.

Manja Žugman Širnik, iz spremne besede k Zamolčanim stihom