Pesmi iz levega žepa

PESMI, Dialogi, št. 3 - 4, Maribor, 1981

Pesniška zbirka 1946-1949.