Kres ob Savici

DRAMA, Dialogi št. 5-6, Maribor, 1989

Neuprizorjena drama, politična kriminalka, ki je ostra obsodba povojne oblasti in revolucije, ki žre svoje otroke, obenem pa drama nakazuje nezmožnost sprave med vero in komunizmom.