Kamen resnice

PRAVLJICA, Založba Obzorja, Maribor., 1959

Pravljica, ki že daje slutiti znastvenofantastično usmeritev pisatelja Remca.