Moč Besede

V Brčkem je izšla revija Riječ (1-2 številka), časopis za književnost in kulturo. Založnik in urednik je književnik Žarko Milenić. Izid revije denarno podpira Vlada Brčko distrikt BiH. V zajetnem svežnju 387 strani objavljajo svoje prispevke številni pisatelji, pesniki in esejisti, največ iz Bosne in Hercegovine, pa iz Srbije, Črne gore, Hrvaške in Makedonije. Slovenijo zastopata s prevedeno pesmijo Lucija Stupica in s kratko zgodbo Miha Remec.


Ob tej zajetni in eminentni publikaciji človek nehote začuti neznansko moč Riječi, v naslovu zapisane v latinici in cirilici – Besede, ki je zbrala pod iste platnice avtorje iz naše nekdanje razsute države Jugoslavije, ki navkljub pretekli nezaslišani krvavi mednacionalni in medverski vojni govorijo besede bivanja in sobivanja, besede umetnosti, ki je blizu slehernemu razumnemu človeškemu bitju in povezuje svet.

Ta občutek je tem bolj globok tu in zdaj, ko se v Sloveniji umetnost in kultura dušita v novih svinčenih časih, v razklanosti iz preteklosti in plenilski mentaliteti zadrtih političnih strank, v zaničevalnem pogromu vlade in nesposobnosti samih kulturnikov, da se složno upremo enoumju in slaboumju. Žalostno, a resnično: sposobni smo bili složne osamosvojitve, nismo pa sposobni sožitja in sobitja sami s seboj in s svetom. Ostajamo brez besede in postajamo mutci.